OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 07.04.2021 20:20:33 

Základná škola Sačurov

Scrapbooky II
 
 
Tu sa nachádzajú
scrapbooky pre eBeam tabuľu,
ktoré vytvorili vyučujúci II. stupňa našej školy
počas projektu: Interaktívna tabuľa vo vyučovaní na základnej škole
 
 
 
 
 
    Mgr. Dominika Čechová
 
 

    Mgr. Mária Dargajová
 
 
 
 
    Mgr. Ľuboš Hric
 
 
 
    Mgr. Tatiana Hricová
 
 
 
 
  Mgr. Veronika Jakubeková
 
 
 
 
  Mgr. Monika Jakubková
 
 
 
 
  Mgr. Mária Lukačinová
 
 
 
    RNDr. Marta Megyesiová
 
 
 
    Mgr. Matúš Imrich
 
 
 
 
    Mgr. Kvetoslava Sokolová
 
 
 
     Mgr. Renáta Širáková
 
 
 
 
   Ing. Veronika Šeligová
 
 
 
 
      Mgr. Róbert Truchan
 
 
 
 
  Mgr. Lenka Lenková
 
 
 
   Mgr. Matúš Urban